Obchodné asistentky predaja
Martina
Mgr. Martina Zigová PhD.

Vyštudovala Strednú odbornú veterinárnu školu v Nitre, následne navštevovala Katedru ekológie a environmentalistiky na UKF v Nitre, kde sa 5 rokov venovala botanike a ďalšie 4 roky, v rámci doktorandského štúdia, drobným cicavcom a ich ektoparazitom.

Olga
Oľga Schlosáriková

Od roku 1997 pracuje v záhradkárskych potrebách. Prvé znalosti získala na rekvalifikačnom kurze v Piešťanoch – Záhradnícka a ovocinárska škola. Vlastní osvedčenie odbornej spôsobilosti na prácu s jedmi a osvedčenie na odbornú spôsobilosť v oblasti ochrany rastlín. Miluje zvieratká a všetko živé a nemá rada umelé kvety.